June 2022

เรือบรรทุกน้ำมันที่หมดอายุในเยเมนอาจทำให้เกิดวิกฤตด้านสาธารณสุขได้

เรือบรรทุกน้ำมันที่หมดอายุในเยเมนอาจทำให้เกิดวิกฤตด้านสาธารณสุขได้

FSO Safer สามารถทะลักน้ำมันมากกว่าหนึ่งล้านบาร์เรลสู่ทะเลแดงได้ทุกเมื่อ โดย ANGELY MERCADO | เผยแพร่เมื่อ 30 ต.ค. 2564 9:00 น สิ่งแวดล้อม ศาสตร์...

Continue reading...

ไฮดราสามารถงอกหัวใหม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบว่าพวกเขาทำอย่างไร

ไฮดราสามารถงอกหัวใหม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบว่าพวกเขาทำอย่างไร

การวิเคราะห์ใหม่เผยให้เห็นถึงรากฐานทางพันธุกรรมของการที่สัตว์น้ำงอกหัวขึ้นใหม่หลังการตัดหัว โดย KATE BAGGALEY | เผยแพร่เมื่อ 8 ธ.ค. 2564 07:55 น. ศาสตร์ สัตว์ ไฮดราพร้อมกับเวิร์มและสัตว์อื่น ๆ...

Continue reading...

ทำไมคนถึงเชื่อสำเนียงที่เข้ากับตัวเอง ทั้งๆ ที่ไม่ควรพูดเลย

ทำไมคนถึงเชื่อสำเนียงที่เข้ากับตัวเอง ทั้งๆ ที่ไม่ควรพูดเลย

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติต่อสำเนียงต่างประเทศนั้นฝังลึก โดย SHIRI LEV-ARI/THE CONVERSATION | เผยแพร่เมื่อ 8 ธ.ค. 2564 10:23 น. ศาสตร์ ครูสอนภาษาอังกฤษผมสีบลอนด์ยาวบนกระดานพร้อมไวยากรณ์และคำศัพท์ สำเนียงต่างประเทศอาจบิดเบือนความไว้วางใจและการยอมรับของผู้คนฝากรูปถ่าย...

Continue reading...